2024-04-22 05:04:33

Dream more than others think practical. Expect more than others think possible. Care more than others think wise.

Howard Schultz, Chairman and CEO of Starbucks

Van plan tot uitvoering: Strategie en Leiderschap

Als Strategie de beslissing is over wat we aanbieden aan wie , dan zorgt Strategy Execution ervoor dat mensen het bijhorende beslissingspatroon kunnen creëren.

 • Het ondersteunen van leiders tijdens hun strategisch uitvoeringstraject

  • Omgaan met complexiteit en onzekerheid
  • Change Management
  • De resultaatsdoelstellingen en verbintenissen van de organisatie en het individu op mekaar afstemmen
  • Beheer van Strategische Initiatieven: het selecteren, prioritiseren en uitvoeren van de juiste initiatieven, die acties die leiden tot het beoogde resultaat
 • Medewerkers voorbereiden op een geheel nieuwe manier van werken als antwoord op een totaal veranderde marktsituatie
 • Creëren van een modus operandi en bijhorende procedures op basis van werkgeversverplichtingen en met behoud van werknemersbetrokkenheid.
 • Begeleiden van organisaties doorheen fusies, acquisities, herstructurering, integratie, …

"Mercedes-Benz BeLux had already collaboration experience with TRAJECTUM for several personal coaching missions and this with positive results. The coaches/trainers TRAJECTUM is working with have business experience which is an added value for our business environment. The dynamic tailored made approach of TRAJECTUM is really the reason why to work with them. They integrate views from different sources and point of views in order to propose an integrated approach of collaboration answering to the client’s need. This resulted in a first successful change management reflection workshop with our Middle Management that helped us to put the first steps towards self-awareness in collaboration and contribution.”

Eberhart Kern, CEO Mercedes-Benz BeNeLux


"Ons eerste contact met TRAJECTUM vond plaats met Hilde Helsen. Wij waren direct aangesproken door haar expertise en ervaring. Zij begreep onze sector en stelde de juiste vragen. Vervolgens legde ze snel de vinger op de wonde en maakte dit op een aanvaardbare manier bespreekbaar in het team. Dit creëerde snel vertrouwen waardoor er open gesproken wordt. Wij ervaren de korte opvolging en regelmatige afstemming als zeer positief. De drive en het enthousiasme van de coach(es), tenslotte, werkt zelfs aanstekelijk. Hoewel het traject bij ons bedrijf nog niet is afgerond zijn we ervan overtuigd, dat onze doelstellingen dankzij de samenwerking met TRAJECTUM bereikt zullen worden.” 

Ann Jordens, Director HR Global bij ZF Wind Power