2024-04-22 03:43:34

Samen en scheppend.
Omvormend het niets tot iets.
Van Ego tot Duo.

Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad

TRAJECTUM ondersteunt individuen en organisaties bij het omgaan met alle aspecten van verandering en transitie. Vooraf, tijdens en achteraf.

Steeds is het vertrekpunt een nood aan verandering, een mate van urgentie, ofwel het besef dat de huidige situatie (de “as is”) niet meer goed genoeg is.

TRAJECTUM verleent ondersteuning en kennis op basis van ongeëvenaarde professionele ervaring en leiderschap. Onze interventies worden samen met alle  betrokkenen ontworpen. Deze manier van werken staat garant voor succesvolle transities en tastbare verbeteringen van de bedrijfsresultaten.

Wij zetten onze ervaring, onze resultaatfocus en onze zorgende houding in om samen met u te werken aan uw specifieke uitdagingen en uw behoeften. In gezamenlijk overleg worden de doelen vastgesteld en leggen wij het te volgen traject vast.

3 words on TRAJECTUM by our Customers

Inzicht - Available - Professional - Constructief - Professionalism - Change - Personal - Impartial - Challenging - Groei - Tools - Betrouwbaar - Client - Energizing - Focussed - Open - Constructive - Doen - Differentiatie - Positief - Diepgaand - Energetic - Listening - Enthusiastic 

3 words on TRAJECTUM by our Candidates

Open minded - Professional - Useful - No-nonsense - Positief-dwingend - Efficient - Dynamic - Een aanrader - Individual approach - Understanding - Behulpzaam - Toegankelijkheid - Professional - Practical - Duidelijkheid - Openheid - Ondesteunend - Caring - To the point - Kennis van zaken - Expertise - Knowledgeable - Centered around the person - Vertrouwen