2024-02-26 07:24:18

Franky De Cooman

Franky is van bij de start van zijn loopbaan op zoek naar de mens achter de werknemers.  Om zich hierin te bekwamen kwam hij in 1999 voor het eerst met coaching in aanraking via de tweejarige opleiding NLP.

Toen de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ingang begon te vinden, volgde Franky een postgraduaat in deze materie waarin hij ontdekte dat er weinig kennis voorradig was rond het menselijke aspect. Het bleek alsof het de bedrijven zijn die beslissingen nemen in plaats van de mensen. Daarom startte hij een queeste om uit te vlooien wat dienende leiders drijft. 

De rode draad uit de vele interviews is dat dit soort leiders regelmatig met weerstand en tegenstand te maken krijgen. Daarom distilleerde hij uit de gesprekken een model dat handvaten geeft voor persoonlijke duurzaamheid.  Dit alles, samen met zijn eigen levenspad, verklaart waarom Franky zich gespecialiseerd heeft in zelfzorg-coaching voor dienende leiders. "What doesn’t kill you makes you stronger.  But if you don’t take care, it will also result in unhealthy coping mechanisms and a dark sense of humor. "

Franky De Cooman