2024-02-26 06:46:46

Ignaas Declercq

Ignaas is opgeleid als burgelijk ingenieur en heeft 20 jaar lang als ondernemer gewerkt in zijn eigen bedrijf. Vorig jaar besloot hij om als consultant in general management aan de slag te gaan. “Ik houd ervan om iets vanaf nul op te starten tot aan de aflevering van het eindresultaat”. Hij wil creëren en ondernemen en voelt zich het best als mensen openstaan voor nieuwe inzichten en vaste routines willen loslaten. “Bij mijn werk stel ik mij zo empatisch mogelijk op en probeer ik mij te verplaatsen in het gezichtspunt van de ander, ofwel dat van de stakeholders ”. Zijn motto is “sapere aude”: durf wijs te zijn en na te denken.

Ignaas Declercq