2024-02-26 08:08:57

Gisèle Maréchal

Gisèle beschikt over een doctorsgraad in de fysische chemie en heeft een lange carrière in deze sector doorlopen. In 2000 maakte ze een ingrijpende carrièrewending en begon ze in een speciaal voor haar gecreëerde functie in veranderingsbegeleiding. “Deze functie heeft mij in staat gesteld om teams te begeleiden, tot aan het directiecomité, tijdens veranderingsprocessen. Vaak worden mensen dan gedwongen om zich aan te passen en te veranderen. Dat proces intrigeert mij.”, zegt ze. De rode draad in haar carrière is het zoeken naar eenvoud te midden van complexiteit. “In het begin betrof het moleculen, vervolgens de organisatie en bij TRAJECTUM het individu”. Haar motto is: ‘Be yourself, everyone else is already taken’ (Oscar Wilde).

Gisèle Maréchal